Vitaliteit


Vitaliteit staat voor bezieling, energie, levens- en scheppingskracht, inspireren en geļnspireerd worden. In een vitale organisatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de mentale vermogens, krijgen gevoelens een adequate plek, waardoor ze bijdragen aan realisatie van de doelstellingen, en worden intuļtie, ervaring en motivatie optimaal benut en getoetst.

Uit eigen ervaring in diverse staf- en managementfuncties in verschillende organisaties, en door mijn eigen ondernemerspraktijk sinds 1992, weet ik wat de consequenties zijn van gebrek aan vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En wat de resultaten kunnen zijn van vertrouwen, vitaliteit en goede in- en externe verbindingen.

Bert-Jan van der Mieden is vertrouwensexpert, vitaliteits-expert en relatie-expert en inspireert en begeleidt ondernemers, bestuurders, managers en medewerkers naar betere kwaliteit, resultaten en realisatie van doelstellingen. Ten behoeve van de vitalisering en revalitisering van organisaties ontwikkelde hij de volgende diensten:


Veertig jaar ervaring in organisaties staat u ter beschikking. Maak er optimaal gebruik van en verspil geen geld en energie meer aan gebrek aan vertrouwen, gebrek aan inzet en vitaliteit en aan communicatieproblemen. Ga juist nu voor meer snelheid, kwaliteit en omzet, stevige relaties en voor duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Dat leidt tot de gewenste resultaten op korte en lange termijn.

Wilt u meer vitaliteit in uw organisatie neemt u dan contact met mij op.