Individuele (Re)Vitalisering


Bert-Jan van der Mieden werkte ca. vijf jaar als psychiatrisch verpleegkundige. Daarna vervulde hij diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven. In die hoedanigheid was hij o.a. betrokken bij de psychosociale aspecten van veranderingsprocessen, die ook gepaard gingen met stress, burn-out en blijvende arbeidsongeschiktheid van collegae. Na zijn opleiding tot psychosociaal werker startte hij in 1992 met PYRAMIDE en specialiseerde hij zich in het voorkomen, begeleiden en doen herstellen van stress, burn-out en relatieproblematiek. Vertrouwen, Vitaliteit en Verbondenheid zijn onlosmakelijk verbonden aan persoonlijk leiderschap. De impact van ondraagbare stress en burn-out op de directe omgeving kan heel groot zijn. Het voorkomen en opheffen ervan is dan ook van groot belang om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te herstellen.

Teveel aan stress en gebrek aan vitaliteit kunnen o.a. leiden tot depressiviteit, slapeloosheid en toenemend energieverlies. Met als gevolg meer ziekteverzuim, verminderd tot slecht functioneren en/of spanningen in privé- en werkrelaties. Niet zelden leidend tot arbeidsongeschiktheid of ontslag.

Dat is te voorkomen en te verhelpen. Bert-Jan van der Mieden heeft een traject ontwikkeld, dat resulteert in herstel en vergroten van vertrouwen en zelfvertrouwen, vitalisering en revitalisering en steviger en duurzame relaties.

Het Individueel (Re)Vitaliseringstraject
 • Dit is bestemd voor: Executives, bestuurders, ondernemers, zelfstandig beroepsbeoefenaren, managers, staffunctionarissen en medewerkers.
 • Individuele begeleiding (1,5 – 2 uur per keer). Ook ‘s avonds en in het weekend mogelijk. Tevens begeleiding via telefoon en mail.
 • Een jaar nazorg.
 • Aantal bijeenkomsten en trajectsduur in onderling overleg.
 • Bij begeleiding van meerdere personen zijn groepsbijeenkomsten mogelijk als onderdeel van het traject
 • Vaste trajectsprijs. Voor afname van dit pakket als particulier geldt een aangepaste prijs.

Individuele (Re)Vitalisering leidt tot de volgende resultaten:
 • Herstel en vergroten van vertrouwen en zelfvertrouwen
 • Vitalisering en revitalisering
 • Steviger en duurzame relaties. Men krijgt inzichten en handvatten mee waardoor men in staat is om effectief om te gaan met stress en dit te voorkomen. Door bewuster persoonlijk leiderschap is men in staat om zelf de behaalde resultaten te borgen voor de toekomst.
 • Minder ziekteverzuim, Intern Verzuim en voorkomen van arbeidsongeschiktheid
 • Voorkomen van ongewenst verloop
 • Optimale motivatie en arbeidsproductiviteit

Ja, ik wil meer informatie over het Individueel (Re)Vitaliseringstraject