Conflictmanagement


Conflictmanagement betekent betekent:
 • Minder boosheid, irritaties en conflicten
 • Betere samenwerking tussen medewerkers
 • Efficiënter vergaderen en tot besluiten komen
 • Succesvol veranderingen doorvoeren
 • Minder ziekteverzuim door onvrede
 • Beter voldoen aan uw arboverplichtingen
 • Een positieve werksfeer

Geïnteresseerd? Neem dan vandaag nog contact op met Bert-Jan van der Mieden.
"C'est le ton qui fait la musique"

Onvrede is zo oud als de wereld. Het is een signaal: ergens wringt iets in de organisatie. Iemand voelt zich gepasseerd, te zwaar belast, ondergewaardeerd. Er is een conflict tussen collega's. Zelden komen leidinggevenden in actie om de situatie aan te pakken. Gevolg: productiviteit en motivatie nemen af, het ziekteverzuim stijgt. Ongemerkt kosten negatieve gevoelens de organisatie handen vol geld. Alle reden dus om wél in te grijpen. Ruimte biedend en grenzen stellend, want het uiten van onvrede is belangrijk, maar de manier waarop blijkt vaak bepalend voor de uitkomst.

‘Verpeste sfeer’ aanpakken
Bert-Jan van der Mieden demonstreert met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk het verschil tussen effectieve en destructieve uitingen van onvrede. Hoe gaat u zelf met woede en frustratie om? Hoe reageert u erop? Wat zijn uw grootste ergernissen en wat doet u ermee? Tijdens de training leert u hoe u onvrede op een respectvolle manier kunt oplossen en negatieve gevoelens kunt omzetten in positieve energie. Ook wordt aandacht besteed aan pesten op het werk. Uit onderzoek blijkt dat gepeste werknemers zijn oververtegenwoordigd in de categorie langdurig verzuim. Sinds kort stelt de Arbowet werkgevers verplicht pesten aan te pakken. Neem kennis van effectieve strategieën om een ‘verpeste’ sfeer om te buigen naar samenwerking in openheid, respect en verbinding.

Onderwerpen o.a.:
 • Oorzaken en gevolgen van onvrede in de organisatie
 • Vormen van boosheid en conflicten herkennen, doorgronden en ondervangen
 • Conflicthantering als managementtaak
 • Risicofactoren voor pestgedrag
 • Kwaliteitsniveaus in uw leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel
 • Capita selecta en oefeningen uit het lees-, werk- en studieboek "De mens in de 21e eeuw" van Bert-Jan van der Mieden