Referenties inzake spreekbeurten, diepte-interviews, inspiratiediners en dagvoorzitterschappen door Bert-Jan van der Mieden

 • De heer Bert-Jan van der Mieden heeft voor onze vereniging diverse malen een inleiding met een daaropvolgende discussie verzorgd. Hij is een zeer goed spreker, die zijn gehoor goed weet te boeien. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig, zodat de stof goed voor het voetlicht komt. In de discussie is hij rustig. Hij treedt de vragensteller open en beminnelijk tegemoet en vraagt zonodig na als de vraag onduidelijk is. Ook als de vragensteller een andere mening is toegedaan weet hij door een soepele opstelling steeds een botsing te voorkomen. Dat maakt zijn optreden zeer plezierig".
  Dr P. Slump, voorzitter ICF, afdeling Apeldoorn.
 • ”Bert-Jan is plezierig hardnekkig, een heel positief ingesteld persoon, volstrekt authentiek, perfect stuntelig en zeer innemend”.
  Prof. dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen, 24-09-2011.
 • "De kracht van deze unieke vorm; afwisselend pianoimprovisaties en gesproken woord, zit in de verbinding van creatie en cognitie."
 • "Door de bijzondere combinatie met muziek komen de woorden anders binnen."
 • "Jouw pianospel leidt tot een beter resultaat van de bijeenkomst."
 • “Hij gaf niet alleen het belang van bewustwording aan, maar gaf door dagelijks bruikbare checklists praktische en concrete handvatten om continu bewust te zijn en bewust te doen. Daarbij niet alleen duidelijk makend dat communicatie van belang is, maar ook hoe deze verbindend kan werken”.
 • “In logische stappen, met goed leesbare slides, leidt Bert-Jan de zaal naar verdieping en van visie naar de dagelijkse praktijk”.
 • “Een boeiende, indrukwekkende introductie van bewustwordings- en vertrouwensmanagement. Sleutelwoorden: visie, origineel, authentiek, humor, integriteit, diepgang, praktisch toepasbaar, inspirerend".
 • “De integere wijze waarop Bert-Jan vragen stelt, luistert en doorvraagt”.
 • “Bert-Jan creëert een sfeer die het vertrouwen biedt uit een rol te stappen en volledig jezelf te durven zijn”.
 • “Het is onvoorstelbaar dat wij, die elkaar niet kenden, zo openhartig durfden te zijn. Dat komt door de sfeer van veiligheid en vertrouwen die Bert-Jan creëert”.
 • “Bert-Jan heeft de rust en integriteit om iedereen over de streep te trekken om zichzelf te zijn en vrijuit te durven praten. Wat mij betreft is hij tijdloos”.
 • “Gespreksleider Bert-Jan van der Mieden zorgt voor inhoudelijke verdieping, verbinding en een openhartige sfeer”.
 • “We gingen naar huis met nieuwe energie en een frisse kijk op lastige vraagstukken.”
 • ”Bert-Jan heeft een inspirerende kijk op mensen, organisaties en ‘t geloof dat wij ‘t samen moeten doen om successen te boeken”.
 • “De samenwerking met Bert-Jan resulteerde in tevreden cliënten die met nieuw elan op een nieuw eigen spoor gezet zijn en daar de vruchten van plukken”
 • “Bert-Jan motiveert door zijn manier van werken zijn omgeving in algemene zin maar heeft ook mij persoonlijk gemotiveerd”. Zeer inspirerend en stimulerend.
 • “Zijn wijze van vraagstelling is erop gericht iemand te laten vertellen over wat hem of haar wezenlijk beroert”.