Referenties


"Ondergetekende, J.T. Wouters, verklaart hierbij, dat hij gedurende zijn werkzame periode als huisarts enige jaren heeft samengewerkt met de heer B.J. van der Mieden. De heer van der Mieden was bij die gelegenheden vanuit zijn organisatie Pyramide behulpzaam bij de begeleiding van een aantal patiënten met psychologische en sociale problemen. Deze samenwerking is bevredigend verlopen. Van de kant van de cliënten heb ik een positieve feedback ontvangen en ook de afrondende contacten tussen de heer van der Mieden en mijzelf over zijn behandeling verliepen goed." (J.T. Wouters)

"In mijn loopbaanonderzoek heb ik op verschillende manieren hulp gehad. Ik ben met name gecoached door Bert-Jan van der Mieden van Pyramide. Hij heeft me op een prettige manier door de belangrijkste stappen in het proces geleid. Bert-Jan voelde voor mij ook een beetje als de stok achter de deur. Verder heeft hij mij allerlei literatuur aangereikt waarmee ik dichter bij mijn innerlijke drijfveren kwam. Het belangrijkste was dat Bert-Jan me aanzette tot het op zoek gaan naar mijn passies. Het onderstaande stukje tekst uit mijn loopbaanonderzoek schetst deze sfeer:"Ik ben op de terugweg van Apo island en vaar richting het Coco Grove beachresort op de Philipijnen in de zomer van 2002. Als duikleider heb ik een boot vol met tevreden gasten en we hebben twee geweldige duiken gehad. Het was een lange tocht en een intensieve dag, missie geslaagd. Dit was één van mijn mooiste werkervaringen. Op die dag kwam veel tegen van wat mij boeit: avontuur, intellect, ondernemen, natuur, tropen, groei. Wat mij boeit staat ook centraal in dit verslag over de resultaten van mijn loopbaanonderzoek. Het doel van dit verslag is om de resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan mijn leidinggevenden. Ten eerste als verantwoording over de afgelopen periode. Ten tweede in de hoop dat zij daardoor mogelijkheden zien om mijn werk beter te laten aansluiten bij wat ik nu echt leuk en belangrijk vind." Dat is zeer goed gelukt op het werk. Ik heb dat veel beter kunnen laten aansluiten bij mijn wensen en heb daar niet eens veel voor hoeven te veranderen." (Elco Hack, werkzaam bij de overheid).

“De integriteit van Van der Mieden is boven elke twijfel verheven.” (Mr. J.G. Bax, vice-voorzitter Raad van Bestuur Sakura Color Products Corporation, Osaka; voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Talens en Bruynzeel-Sakura)

“Bert-Jan van der Mieden is ingeschakeld toen we bezig waren de buitenlandse activiteiten van WWR te integreren in VAR. De gesprekken vonden plaats tussen mijzelf en de algemeen directeur van VAR. Bert-Jan is er zeer goed in de verschillen boven tafel te krijgen. Tijdens het hele proces straalt hij rust en vertrouwen uit. Hij kijkt heel erg naar de mens en minder naar de verschilpunten waar tot dan toe alle aandacht op gefocust is geweest. Van daaruit gaat hij terug naar de basis: wat wil de een, wat wil de ander en kunnen ze met elkaar coöpereren of niet?”
“Het hele proces heeft mij behoorlijk met twee benen op de grond gezet. Ik heb dit bedrijf eigenhandig opgebouwd, daar heb je natuurlijk een doordouwersmentaliteit voor nodig. Door de coachingsessies is me duidelijk geworden dat een ander zich door mijn doortastende manier van doen aangevallen kan voelen. Ik houd daar nu zeker meer rekening mee, en zal eerst beter luisteren en niet meteen alles doordrukken.”

“Momenteel coacht Bert-Jan mijn zoon van 28, die bij VAR in het bedrijf is komen werken. De eerste gesprekken zijn pas geweest. Die heeft mijn zoon als heel positief ervaren. Ik ook. Dit nieuwe traject heeft me al een paar nieuwe eyeopeners geboden. Bijvoorbeeld over hoe je kunt anticiperen op het gedrag van anderen en daarmee vertrouwen wint. Het gaat dan om zaken waar ik zelf eerder niet bij stilstond, zoals de wijze waarop mensen in het bedrijf er tegenaan kunnen kijken dat mijn zoon nu erbij komt.”
“Het meest leerzaam voor mijzelf vind ik trouwens het advies van Bert-Jan om mijn zoon niet te snel een managementfunctie te geven, omdat ik hém daarmee tekort doe. Als ik mijn zoon meteen op zo’n hoge post neerzet ontneem ik hem de kans om eerst te floreren en iets te presteren. Ieder mens wil natuurlijk iets bijdragen, ertoe doen. Dankzij de eyeopeners van Bert-Jan van der Mieden is mijn zoon nu verzekerd van die kans.” (Jan Boone, grootaandeelhouder en commissaris bij VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp-Achterhoek; directeur-eigenaar van World Wide Recycling in Voorst)

Ik heb Bert-Jan ervaren als een bevlogen. betrokken en professionele consultant. Hij is het beste te omschrijven als een mensenvriend die niet alleen verstand heeft van mensen maar ook weet hoe je allerlei meetinstrumenten kunt inzetten om mensen scherper op het netvlies te krijgen.
Als psycholoog op het vakgebied van "testen en meten" heb ik Bert-Jan ervaren als de man die de menselijke maat centraal stelt, de positieve elementen steeds weer ziet in degenen die onderzocht zijn en die als de beste perspectieven weet te schilderen. En dit allemaal in samenspraak en overleg met degenen die zijn hulp hebben ingeroepen.
Zijn inspirerende kijk op mensen, organisaties en het geloof dat wij mensen het samen moeten doen om successen te boeken voor de samenleving maar ook voor ons zelf, heeft mij gemotiveerd om intensief met hem samen te werken. Deze samenwerking heeft geresulteerd in tevreden cliënten die met nieuw elan op hun nieuwe eigen spoor gezet zijn en daar de vruchten van plukken.
Daarnaast wens ik vanuit mijn professie Bert-Jan nadrukkelijk mee te geven dat hij door zijn manier van werken zijn omgeving in algemene zin maar ook mij persoonlijk heeft gemotiveerd. Te weten het kijken naar mensen en daar een gefundeerde mening over geven gekoppeld aan de mogelijkheden van de cliënt. Ik wens Bert-Jan met zijn activiteiten veel succes. (Rien Hezemans, psycholoog en oud-directeur Verschoor&Oudshoorn BV)