"De mens in de 21ste eeuw"


ISBN 90-8086-12-1-9, Bert-Jan van der Mieden

Als bestuursvoorzitter van een internationale groep bedrijven, heb ik me gedurende vele jaren niet vaak tijd gegund wat uitvoeriger stil te staan bij vragen over "bewustwordingspsychologie". Onder collegae zal ik hier beslist geen uitzondering in geweest zijn.

Veel managers aan het hoofd van kleine of grote organisaties zijn weliswaar een belangrijk deel van hun tijd bezig met het proces van organisatieverandering en -aanpassing en zeker met de bezetting van sleutelposities in die organisatie. Aan nadenken over facetten van eigen functioneren wordt wel aandacht besteed in relatie tot de samenwerking met anderen maar minder met pure zelfreflectie, lijkt me.

"People make the difference" is een adagium dat je veelvuldig tegenkomt in het denken en handelen van managers die ervaren hebben dat een organisatie alleen maar zijn gestelde doelen kan bereiken wanneer de mensen binnen die organisatie zich - zoveel mogelijk - senang voelen. Het bezig zijn met jezelf en je eigen drijfveren wordt daarbij vaak naar de toekomst verschoven.

Bij het lezen van "De Mens in de 21ste eeuw" wordt de behoefte het bewustwordings-proces te activeren stap voor stap door B.J. van der Mieden aangewakkerd. Voor diegenen die zelden stilstonden bij hun eigen motivatie en drijfveren bij het vervullen van hun zakelijke en maatschappelijke functies en verantwoordelijkheden biedt de schrijver een niet te gecompliceerde maar wel intensieve handleiding om jezelf te ontleden, te herkennen en waar nodig bij te sturen.

In de oude Griekse filosofie was het "Ken Uzelf" al een wijd verspreide wijsheid. Veel mensen op verantwoordelijke posities in de 21ste eeuw zullen deze wijsheid zeker van horen zeggen kennen maar er misschien minder mee bezig zijn dan ze zelf voor wenselijk houden. Het onderhavige boek biedt hierbij hulp.

In 350 bladzijden neemt Van der Mieden je stap voor stap mee in het proces van zelfbewustwording. Om je in dit proces niet alleen absorberend maar ook activerend te enthousiasmeren wordt elk hoofdstuk door de schrijver afgesloten met een aantal vragen over de in het betreffende hoofdstuk besproken facetten van zelfbewust-wording. De gehaaste en zich vaak overbelast voelende manager zal niet altijd de behoefte voelen en de tijd willen nemen van elk hoofdstuk alle vragen voor zichzelf volledig te beantwoorden. De soms wat erg uitvoerige stijl van Van der Mieden zal ook wel eens gevoelens van ongeduld bij dit soort lezers oproepen. De waarde van het proces ligt echter niet in de volledigheid. Zelfs het stilstaan bij een enkele vraag zal beslist al tot zelfreflectie aanzetten en eigen functioneren binnen en buiten de organisatie ten goede kunnen komen.

Wanneer je de verantwoordelijkheid hebt binnen je organisatie, of in een deel daarvan, en mensen optimaal in een baan wil laten functioneren, kan de methode, door Van der Mieden aangereikt, een succesvol hulpmiddel zijn om met deze verantwoordelijkheid om te gaan.

Meerdere facetten uit "De Mens in de 21ste eeuw" hebben mij persoonlijk zo gefascineerd dat ik in plaats van de gebruikelijke fles wijn of whisky dit boek al menigmaal aan relaties ten geschenke heb aangeboden. Echt een relatiegeschenk waar je mee kunt scoren.

Mr. J.G. Bax
Vice-voorzitter Raad van Bestuur Sakura Color Products Corporation, Osaka.
Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Talens en Bruynzeel-Sakura.


Bestelformulier "De mens in de 21e eeuw"