Partners

Profiel Bert-Jan van der Mieden

Bert-Jan van der Mieden is oprichter van Pyramide. Hij wordt bij organisaties ingezet als organisatieregisseur en als levensregisseur. In zijn rol van organisatieregisseur komt hij met de formule waarin een specifieke organisatie en/of individu zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien om de gestelde doelen het snelst te realiseren.

Van der Mieden is de grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement. Hij heeft het MultiMens Model ontwikkeld en een eigen methodiek om te komen tot steviger en duurzame relaties.

Bert-Jan is auteur van het standaardwerk "De mens in de 21e eeuw". Hij treedt op als spreker, dagvoorzitter en pianist en wordt regelmatig gevraagd voor diverse radioprogrammaís. Daarnaast is hij actief in een aantal besturen in verschillende sectoren. Verder inspireert hij sinds zijn jeugd mensen op unieke wijze met klassieke piano-improvisaties.

Van der Mieden heeft ervaring in de gezondheidszorg en in diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven. "Door mijn loopbaan en brede ervaring ben ik in staat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken tegelijk te benaderen. Onze methode levert niet alleen winst op voor het individu, maar daardoor ook voor de organisatie."
Profiel Christiaan Penning

Christiaan (Chris) Penning heeft zijn gehele loopbaan gewerkt op het raakvlak van techniek en commercie, toegespitst op productinnovatie en het openen van nieuwe (export)markten.

Sinds 2004 heeft hij zijn eigen consultancy- en participatieonderneming, met daarin o.m. tot 2014 een deelneming in een biotech-bedrijf in de VS, waar hij als managing partner actief was.

Chris Penning heeft met succes diverse dochterondernemingen en joint-ventures opgericht in ItaliŽ, Canada, de VS en China en commerciŽle samenwerkingsverbanden opgezet in Zuid-Amerika, Japan en andere Aziatische landen.

Penning is begonnen in de petrochemie in Rotterdam. Via de internationale commodity trade in Parijs en New York heeft hij gedurende zestien jaar gewerkt als CEO van een op wereldschaal opererend biotech-bedrijf in Oost-Nederland. Deze onderneming groeide uit tot een zeer winstgevende wereldmarktspeler in functionele eiwitten voor de farmaceutische, voedings- en diervoedingssector.

Chris Penning was daarnaast gedurende twaalf jaar in Brussel actief als voorzitter van een Europese producentenvereniging en lid van het bestuur van een van de grotere lokale Rabobanken. Daarnaast vervulde hij een aantal commissariaten.

Penning heeft een duidelijke mening over het Pyramide-concept. "Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaren dat (inter)menselijke factoren van levensbelang zijn voor het goed functioneren van een organisatie.
Ze berusten vaak op vertrouwen, verbondenheid en integriteit.
Pyramide brengt deze factoren in kaart en probeert ze te herschikken, om vervolgens tot een resultaatgerichte aanpak te komen. Bij koerswijzigingen is de unieke aanpak bijzonder effectief als de belangen voor de deelnemers groot en uiteenlopend zijn. Daar sluit ik mij graag bij aan."
Profiel Harm Scheepstra

Harm Scheepstra heeft gewerkt bij internationaal opererende bedrijven waarbij hij zowel specifieke als general management-ervaring heeft opgebouwd in meerdere disciplines (o.a. R&D, Process Technology, Operations, Sales & Marketing) en in verschillende bedrijfstakken: mijnbouw, exploratie en productie van olie, chemie.

Sterke punten zijn probleemanalyse en het implementeren van oplossingen, het laten samenwerken van mensen, het bouwen van sterke teams en Change Management. Harm Scheepstra is gedurende zijn loopbaan meerdere malen gevraagd om een bedrijfsonderdeel weer te laten groeien, winstgevend te maken en/of te reorganiseren. Hij is diverse malen betrokken geweest bij de verkoop van een bedrijf aan een nieuwe eigenaar en het integreren van bestaande activiteiten in de nieuwe organisatie.

Tijdens zijn internationale loopbaan heeft Harm gewoond en gewerkt in o.a. het Midden-Oosten en Zuid-Oost-AziŽ. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan met het werken en leiding geven aan medewerkers en het zaken doen in andere culturen.

Harm Scheepstra heeft een technische achtergrond als werktuigbouwkundig ingenieur (TU Delft), afstudeerrichting Apparatenbouw Process-industrie. Scheepstra heeft steeds opnieuw ervaren dat processen pas goed werken als je eerst naar het functioneren van de betrokkenen kijkt en ze vervolgens bij de oplossing betrekt. Ook is hem gebleken dat voor het slagen van veranderingsprocessen de aandacht voor de medewerker en de rol van de medewerker in de organisatie, essentieel zijn.

"Het sterke punt van de Pyramide-aanpak is dat de mens centraal staat en dat er een filosofie en toolkit aanwezig zijn om alle problematiek aan te pakken waar ik helaas zelf door schade en schande wijs in geworden ben. Ik wilde dat ik de kennis en kunde van Pyramide eerder had kunnen inzetten bij de aanpak van de projecten waar ik mee te maken heb gehad. Ik ben dan ook van mening dat met dit concept complexe problemen op meerdere gebieden aangepakt kunnen worden met een grote kans van slagen."