Leiderschap vraagt om visie en bewust handelen


Sinds 1992 biedt PYRAMIDE haar diensten aan ter bevordering van Persoonlijk en Perspectiefvol Leiderschap. Door effectief te leren luisteren naar onszelf, de ander en het andere en mede op basis van het door mij ontwikkelde MultiMens Model komt men tot verdieping in zelfinzicht en mensenkennis en tot duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Op basis van onze innerlijke motivatie, zin- en betekenisgeving en bezieling, komen we tot inspirerend, stimulerend en effectief gedrag. Altijd met de driehoek IK-Wij-Zij als basis: De mens is altijd in relatie met de ander, de omgeving en de wereld waarin wij leven. Eigenbelang, het belang van de ander en dat van anderen kunnen daarbij samen gaan.

Ik legde e.e.a. vast in mijn boek ďDe mens in de 21e eeuwĒ en introduceerde mijn methodiek van vertrouwensmanagement, waarbij (persoonlijk) leiderschap zich altijd afspeelt op de zes kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. Door bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen op al deze niveaus komen we tot optimaal persoonlijk leiderschap en succesvol leiderschap. Alhoewel we in de eerste plaats mens zijn, worden ook het vrouw zijn en het man zijn, de oneigenlijke man-vrouwpatronen en wat vrouwen en mannen voor elkaar kunnen betekenen onder de loep genomen en in onze begeleiding meegenomen.

In de afgelopen jaren kwamen vervolgens in de markt o.a. de termen authentiek, bezielend, dienend en spiritueel leiderschap voorbij. In mijn visie leidt perspectiefvol leiderschap tot de andere drie vormen en is het de meest neutrale en algemeen acceptabele term. Tevens verwijst zij het beste naar het werken aan duurzame ontwikkeling en (zelf)ontplooiing. Vandaar dat wij in onze begeleiding spreken over Perspectiefvol Leiderschap.

Effectief leidinggeven
Hoe we het ook noemen, leiderschap moet wel altijd effectief zijn. Bij het bestrijden van een ramp en bij strakke deadlines bijvoorbeeld gaat het om het zo effectief en efficiŽnt mogelijk aansturen van mensen. Ook dan echter is het van belang de mens achter de functionaris in het oog te houden. Niet alleen vooraf en naderhand, maar indien nodig ook tijdens dat proces. In de afgelopen twintig jaar is gebleken dat de begeleiding door PYRAMIDE ook en juist op cruciale momenten haar waarde bewees. Vanuit persoonlijk en perspectiefvol leiderschap weet men bij plotselinge overmatige stress, traumatische omstandigheden en ingrijpende veranderingsprocessen zichzelf te blijven of te herpakken en effectief te handelen.

Effectieve leiders werken vanuit hun rol als bestuurder, manager, ondernemer en/of coach vanuit een bewuste missie en visie, met een goed gecommuniceerde strategie en met voor eenieder duidelijke doelstellingen.

Door mijn jarenlange ervaring in diverse staf-, management- en bestuursfuncties en door mijn unieke combinatie van coach, counselor, loopbaanprofessional, partner- en relatietherapeut, pianist en trainer kan ik effectief, efficiŽnt en professioneel begeleiden. Wisselend opererend als de leider, leraar, luisteraar, pianist of spreker. Mijn uitgangspunt bij persoonlijk en perspectiefvol leiderschap is dat de juiste attitude voor ieder mens, maar zeker voor elke leider en begeleider is, dat wij altijd ook leerling blijven. Mensen zijn elkaars leerling en leraar. Mannen en vrouwen kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen.

In de begeleiding door PYRAMIDE worden kennis en ervaring, (nieuwe) inzichten, oefeningen en praktijksituaties met elkaar verbonden. Leidend tot verbetering van uw vaardigheden, effectiviteit en aansturing van anderen.

In de afgelopen twintig jaar is gebleken dat de begeleiding door PYRAMIDE ook en juist in perioden van crisis haar nut bewijst. In tijden van crisis is het veelal zaak om met minder middelen hetzelfde of meer te presteren. De gevolgen van gebrek aan leiderschap komen dan indringend aan de oppervlakte. Leidend tot minder omzet en winst en meer kosten, o.a. door overmatige stress en burn-out en Intern Verzuim. Meer zelfreflectie en verdiepend inzicht is dan geboden en de enige duurzame oplossingsrichting. Meer evenwicht in denken en voelen en effectief omgaan met de gevoelens van uzelf en anderen is dan niet meer een wens maar noodzaak.

In de afgelopen twintig jaar is tevens gebleken dat preventie niet alleen noodzakelijk is, maar ook veel onnodige ellende voorkomt en vruchten afwerpt. Daarom is onze begeleiding ook daar sterk op gericht.

Resultaten van de begeleiding in Persoonlijk en Perspectiefvol Leiderschap door PYRAMIDE zijn:
1.Evenwicht in denken en voelen, werk en privť, en realisatie van doelstellingen op de zes kwaliteitsniveaus van leven
2.Effectief initiŽren van en omgaan met veranderingen, rekening houdend met wat intern, in de directe omgeving, in de samenleving en in de wereld speelt
3.Nieuwe perspectieven voor uzelf, de ander en uw omgeving door meer Vertrouwen, Vitaliteit en Verbondenheid op basis van bezinning en bezieling
4.U kunt door zelfreflectie, zelfinzicht en mensenkennis in elk Nu uw verantwoordelijkheid nemen en uw invloed vergroten
5.Optimale borging van de continuÔteit, de gewenste groei, de snelste en beste resultaten en optimale effectiviteit
6.Krachtdadige besluitvorming en inspirerend en stimulerend leiding geven
7.Optimale samenwerking, beter functionerende teams en stevige, duurzame relaties, zowel intern als extern
8.Uw eigen potentieel, dat van uw medewerkers en collegae, en van de stakeholders wordt optimaal benut

Wilt u een gesprek over persoonlijk en perspectiefvol leiderschap neemt u dan contact met mij op.