"Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw"


Dat werd de titel van mijn nieuwe boek dat in september 2020 verscheen. Hierin geef ik de methodiek en het instrumentarium weer, met diverse praktijkvoorbeelden. Hierdoor bent u in staat om te komen tot uw PersoonlijkRegiePlan, een TeamRegiePlan en een OrganisatieRegiePlan.

Leiderschap en management moeten altijd effectief zijn. Bij het bestrijden van een ramp, het omgaan met diverse crises en bij strakke deadlines gaat het om het zo effectief en efficiŽnt mogelijk aansturen van mensen. Ook dan is het van belang de mens achter de functionaris in het oog te houden. Niet alleen vooraf en naderhand, maar indien nodig ook tijdens dat proces. Sinds 1992 is gebleken dat de begeleiding door Pyramide ook en juist op cruciale momenten haar waarde bewees. Vanuit persoonlijk en verdiepend leiderschap weet men bij plotselinge overmatige stress, traumatische omstandigheden en ingrijpende veranderingsprocessen zichzelf te blijven of te herpakken en effectief te handelen.

Effectieve leiders en managers werken vanuit hun rol als bestuurder, manager, ondernemer en/of coach vanuit een bewuste missie en visie, met een goed gecommuniceerde strategie en met voor eenieder duidelijke doelstellingen. Door mijn jarenlange ervaring in diverse staf-, management- en bestuursfuncties en door mijn unieke combinatie van coach, counselor, Investors in People-adviseur, loopbaanprofessional, pianist, psychosociaal en partner- en relatietherapeut en trainer kan ik effectief, efficiŽnt en professioneel begeleiden. Wisselend opererend als leider, luisteraar en/of leraar. Mijn uitgangspunt bij persoonlijk en verdiepend leiderschap is dat de juiste attitude voor ieder mens, maar zeker voor elke leider en begeleider is, dat wij altijd ook leerling blijven. Mensen zijn elkaars leerling en leraar. Mannen en vrouwen kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen.

In de begeleiding door Pyramide worden kennis en ervaring, (nieuwe) inzichten, oefeningen en praktijksituaties met elkaar verbonden. Leidend tot verbetering van uw vaardigheden, effectiviteit en aansturing van anderen.

Tevens is gebleken dat de begeleiding door Pyramide ook en juist in perioden van crisis haar nut bewijst. In tijden van crisis is het veelal zaak om met minder middelen hetzelfde of meer te presteren. De gevolgen van gebrek aan leiderschap komen dan indringend aan de oppervlakte. Leidend tot minder omzet en winst en meer kosten, o.a. door overmatige stress en burn-out en intern verzuim. Meer zelfreflectie en verdiepend inzicht is dan geboden en de enige duurzame oplossingsrichting. Meer evenwicht in denken en voelen en effectief omgaan met de gevoelens van uzelf en anderen is dan niet meer een wens maar noodzaak. Ook is gebleken dat preventie niet alleen noodzakelijk is, maar ook veel onnodige ellende voorkomt en vruchten afwerpt. Daarom is onze begeleiding ook daar sterk op gericht.

Resultaten van de begeleiding in Persoonlijk en Perspectiefvol Leiderschap door PYRAMIDE zijn:
1.Evenwicht in denken en voelen, werk en privť, en realisatie van doelstellingen op de zes kwaliteitsniveaus van leven
2.Effectief initiŽren van en omgaan met veranderingen, rekening houdend met wat intern, in de directe omgeving, in de samenleving en in de wereld speelt
3.Nieuwe perspectieven voor uzelf, de ander en uw omgeving door meer Vertrouwen, Vitaliteit en Verbondenheid op basis van bezinning en bezieling
4.U kunt door zelfreflectie, zelfinzicht en mensenkennis in elk Nu uw verantwoordelijkheid nemen en uw invloed vergroten
5.Optimale borging van de continuÔteit, de gewenste groei, de snelste en beste resultaten en optimale effectiviteit
6.Krachtdadige besluitvorming en inspirerend en stimulerend leiding geven
7.Optimale samenwerking, beter functionerende teams en stevige, duurzame relaties, zowel intern als extern
8.Uw eigen potentieel, dat van uw medewerkers en collegae, en van de stakeholders wordt optimaal benut